ตำรวจจุนซ้อมแผนรับมวลชน

แชร์ข่าวพะเยา

ตำรวจอำเภอจุนซ้อมแผนรับมวลชน ในการรักษาความปลอดภัย ระวังป้องกันสถานที่ราชการ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สมาน จิตบุญ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรอำเภอจุน  ได้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในการรักษาความปลอดภัย ระวังป้องกันสถานที่ราชการ ณ ที่ตั้งของหน่วยโดยจำลอง สถาณการณ์กลุ่มมวลชนมายื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรอำเภอจุนได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มมวลชนสามารถควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์เรียบร้อยเป็นปกติ


แชร์ข่าวพะเยา