ชมความสวยงามดอกปอเทืองวัดโสมนัสตุ้มท่า

แชร์ข่าวพะเยา

ชมความงามของดอกปอเทือง ที่บานเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง กว่า 10 ไร่ ในพื้นที่วัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  โดยทางวัด ได้ร่วมกันปลูกไว้เป็นบริเวณกว้าง เพื่อใช้เป็นพืชปรับสภาพดินและเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ่ายรูป  ซึ่งขณะนี้ออกดอกบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่ง ทำให้ผู้คนที่พบเห็นต่างเดินทางสัมผัสความงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ดอกปอเทืองที่ขณะนี้กำลังออกดอกบานสะพรั่ง เหลืองอร่ามไปเต็มท้องทุ่ง เป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก หลังทางวัดโสมนัสตุ้มท่า ในพื้นที่ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันปลูกขึ้นจำนวนกว่า 10 ไร่ บริเวณด้านหลังของวัด  โดยได้ปลูกไว้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพดิน รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของวัด ที่นอกจากจะมีทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว ทางวัดยังมีไอ้ไข่ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังลำดับต้นๆของภาคเหนือ ที่ให้โชคลาภกับชาวบ้านที่มาขอพรกันอย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้ปอเทืองได้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วบริเวณ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นและเดินทางผ่านมาท่องเที่ยวด ซึ่งผู้ที่อยากสัมผัสความสวยงามของทุ่งดอกปอเทือง ดังกล่าว สามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวได้ ในช่วงนี้


แชร์ข่าวพะเยา