หมอกควันค่าสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 77 ไมโครกรัม ซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่า PM 10 อยู่ที่ 108 ไมโครกรัมและค่า AQI อยู่ที่ 164 ไมโครกรัม ซึ่งในแต่ละพื้นที่ยังคงพบมีการเกิดไฟป่าอยู่ ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เริ่มงดการทำกิจกรรมนอกบ้านเช่นการออกกำลังกายในที่โล่ง เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันยังคงมีค่าเกินมาตรฐานมาตลอดอาทิตย์ท่านมา

สภาพหมอกควันในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ยังสมารถสังเกตเห็นหมอกควัน ที่ปกคลุมอย่างหนาแน่นไปทั่วพื้นที่ ได้อย่างชัดเจน ในช่วงนี้ หลังยังคงพบไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ต่อเนื่อง ส่งผลให้หมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังคงมีค่าสูงเกินมาตรฐาน  ส่งผลให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยรู้สึกได้จากอาการแสบตา แสบจมูก รวมทั้งระบบหายใจ ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เริ่มลดกิจกรรมการออกกำลังกายในที่โล่ง ในช่วงนี้ เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ล่าสุดค่าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 77 ไมโครกรัม ค่า PM 10 อยู่ที่ 108 ไมโครกรัมและค่า AQI อยู่ที่ 164  ไมโครกรัม ซึ่งมีเริ่มผลกระทบต่อสุขภาพ


แชร์ข่าวพะเยา