สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แนะประชาชนดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคในช่วงฤดูร้อน

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูร้อน  ซึ่งอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง    จะเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ยิ่งพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำดื่ม  น้ำใช้ที่สะอาด    มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ   ประชาชนควรระวังความสะอาดของอาหารและน้ำดื่มเป็นพิเศษ       โดยดื่มน้ำที่สะอาด  การกินอาหารร้อนที่ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลาง ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม     จากสภาพอากาศที่ร้อนมากในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้  ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่ายจากโรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคไข้ไทฟอยด์ โรคอหิวาตกโรค และโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยมากขึ้น ประชาชนควรระมัดระวังเรื่องความสะอาดของอาหาร น้ำแข็ง น้ำดื่ม น้ำประปา ตลาดสด และห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ  สาเหตุส่วนใหญ่ของอาการป่วยมักมาจากน้ำดื่ม อาหารที่ไม่สะอาด และอาหารเสียง่าย      โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและโรคพิษสุนัขบ้า   ซึ่งฤดูร้อนนี้    มีโรคที่ต้องระมัดระวังดังนี้   1. โรคอุจจาระร่วง สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อหลายประเภททั้งแบคทีเรีย ไวรัส และกลุ่มเชื้อโปรโตซัวที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่มีโอกาสบูดเสียได้ง่ายในอากาศที่ร้อนจัด และเมื่อรวมกับสุขอนามัยที่ไม่สะอาดแล้ว  สามารถเกิดการเจ็บป่วยของโรคอุจจาระร่วงในหน้าร้อนนี้ได้    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน  เชื้อแบคทีเรียบางชนิดเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการท้องร่วงรุนแรง  มีอาการขาดน้ำ สูญเสียเกลือแร่  หากอาการไม่รุนแรงก็สามารถให้การรักษาเบื้องต้นได้เอง ด้วยผงเกลือแร่ผสมน้ำดื่ม แต่ไม่แนะนำให้ซื้อยาปฏิชีวนะมาทานเอง  ควรปรึกษาแพทย์ 2. โรคอาหารเป็นพิษ สาเหตุเกิดจากการทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารพิษที่เกิดจากเชื้อบิด เชื้อสแตปฟีโลคอกคัสและเชื้อบาซิลลัส   ซึ่งมักเป็นสารที่ทนต่อความร้อน พบบ่อยในอาหารประเภทไส้กรอก กุนเชียง ข้าวผัดต่างๆ    ถึงจะกินอาหารที่สุกร้อนแล้วแต่หากส่วนผสมก่อนนำมาปรุงอาหารเกิดบูดเสียก่อน ก็จะเกิดอาการเป็นพิษได้  เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องมีไข้ หรือปวดเมื่อย อ่อนเพลีย     จนถึงท้องร่วงจากสารพิษที่ทนความร้อน  3. โรคบิด เกิดจากเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในอาหารเช่นเดียวกัน  ผู้ป่วยจะถ่ายเป็นมูกปนเลือดบ่อยครั้ง และรู้สึกเหมือนถ่ายไม่สุด 4. โรคไข้ไทฟอยด์ หรือ ไข้รากสาดน้อย เชื้อปนเปื้อนมาเหมือนกับโรคอื่นๆ อาหารที่มักพบว่าทำให้เกิดโรค ได้แก่  ผลิตภัณฑ์จากนม หอย ไข่ เนื้อสัตว์น้ำ ผู้ป่วยโรคนี้ สัปดาห์แรกไข้มักไม่สูง    อาจมีอาการปวดศีรษะ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย

ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีอาการหนาวสั่น ซึมลง อาการเพ้อได้    5. โรคอหิวาตกโรค เป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย เข้าสู่ร่างกายโดยทางอาหารและน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน  เชื้อจะสร้างพิษออกมาทำปฏิกิริยากับเยื่อบุผนัง


แชร์ข่าวพะเยา