สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ เทศบาลตำบลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

     วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ณ เทศบาลตำบลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้บริการคลินิกสหกรณ์แก่ผู้สนใจทั่วไปและจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์การเกษตรเชียงม่วนจำกัด รวมทั้งให้คำแนะนำ กลุ่มสหกรณ์/เกษตรกร ในด้านการสหกรณ์แบบครบวงจร


แชร์ข่าวพะเยา