ครอบครัว เหล่าศิริไพศาลวัฒนา สำนึกบุญคุณแม่

แชร์ข่าวพะเยา

    ครอบครัว “เหล่าศิริไพศาลวัฒนา” มอบเงิน 500,000 บาท เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำหรับใช้ในงานไต ให้กับโรงพยาบาลพะเยา

      นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) รับมอบจาก ครอบครัว “เหล่าศิริไพศาลวัฒนา”  เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำหรับใช้ในงานไต โรงพยาบาลพะเยา  เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันไตโลก 8-12 มีนาคม 2564

     นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดด้านบริการ กล่าว่าครอบครัวเหล่า ศิริไพศาลวัฒนาได้รวบรวมเงินจำนวน 500,000 บาทเพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำหรับใช้ในงานไต ให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อสำนึกในบุญคุณแม่ที่เสียชีวิตด้วยโรคไต ไม่อยากให้ผู้ป่วยโรคไตต้องมาเสียชีวิตแบบนี้


แชร์ข่าวพะเยา