สภ.เมืองพะเยา จัดกิจกรรมโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แชร์ข่าวพะเยา

     สภ.เมืองพะเยา จัดกิจกรรมอบรมโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมวัดแม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่  15  มีนาคม  2564  เวลา 10.00 น.  พ.ต.ต.โชคชัย จันทะมา สวป.สภ.เมืองพะเยา ร.ต.อ.ธนานันต์ ปันติ รอง สวป.สภ.เมืองพะเยา และชุด ชมส.สภ.เมืองพะเยา บรรยายให้ความรู้ตามโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมวัดแม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา