PEA พะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายนิรันดร์  ภูษิต พนักงานช่าง แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ณ วัดหลวงราชสัณฐาน จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 19.00 น. นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา วางพวงหรีด และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายนิรันดร์  ภูษิต พนักงานช่าง แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา และมอบปัจจัยร่วมทำบุญให้แก่ ครอบครัวผู้วายชนม์ ณ วัดหลวงราชสัณฐาน จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา