หมอกควันค่าสูงเกินมาตรฐานพบไฟป่าต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 61 ไมโครกรัม ซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่า PM 10 อยู่ที่ 94 ไมโครกรัมและค่า AQI อยู่ที่ 125 ไมโครกรัม ซึ่งในแต่ละพื้นที่ยังคงพบมีการเกิดไฟป่าอยู่ โดยเฉพาะภูเขาสูง ซึ่งสถานการณ์หมอกควันยังคงมีค่าเกินมาตรฐานมาตลอดอาทิตย์ท่านมา

     ในพื้นที่ภูเขาสูงหลายจุดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบเห็นไฟไหม้ป่า จำนวนหลายจุด และอยู่ในสภาพที่การเข้าไปดับไฟค่อนข้างที่ยากลำบาก จึงส่งลให้สภาพหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยทั่วไป ยังสมารถสังเกตเห็นหมอกควัน ที่ปกคลุมอย่างหนาแน่นไปทั่วพื้นที่ ได้อย่างชัดเจน ในช่วงนี้ ส่งผลให้หมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังคงมีค่าสูงเกินมาตรฐาน  ส่งผลให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยรู้สึกได้จากอาการแสบตา แสบจมูก รวมทั้งระบบหายใจ ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เริ่มลดกิจกรรมการออกกำลังกายในที่โล่ง ในช่วงนี้ เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ล่าสุดค่าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 61 ไมโครกรัม ค่า PM 10 อยู่ที่ 94 ไมโครกรัมและค่า AQI อยู่ที่ 125  ไมโครกรัม ซึ่งมีเริ่มผลกระทบต่อสุขภาพ


แชร์ข่าวพะเยา