กิจกรรมออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณจัดกิจกรรมออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุโดยมี นางสาวโชติกา ธนโชติตกรัส จพล.อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณซึ่งมีผู้สูงอายุข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน  70 คน ณ วัดปงสนุกตำบลดงสุวรรณ  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา