โรงพยาบาลพะเยา รับมอบประกาศนียบัตร “ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA” จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา รับมอบประกาศนียบัตร โรงพยาบาลพะเยา ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 (21 st คุณภาพ HA National Forum) โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ) ให้เกียรติมอบประกาศนียบ้ตร พร้อมปาฐกถาและเปิดการประชุม ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Trust in Healthcare” ณ ห้องประชุม แซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จ.นนทบุรี


แชร์ข่าวพะเยา