สหกรณ์ จ.พะเยา เข้าร่วมสังเกตการณ์การเปิดซองสอบราคาโครงการผลิตแปรรูปสถาบันเกษตรกร

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา เข้าร่วมสังเกตการณ์การเปิดซองสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายอเนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การเปิดซองสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ของ สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จำกัด สหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา เพื่อให้ตามคู่มือการดำเนินโครงการและเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์


แชร์ข่าวพะเยา