ชาวนาจุนสะอื้น ไม่มีน้ำทำนาปรัง

แชร์ข่าวพะเยา

ชาวนาอำเภอจุนสะอื้น  ไม่มีน้ำทำนาปรัง หลังมีผู้ ไม่หวังดีลักลอบขโมยสายไฟไป  จึงไม่สามารถสูบน้ำได้   ในหลายพื้นที่

งานสถานีสูบน้ำไฟฟ้าในหลายๆพื้นที่อำเภอจุนแจ้งเหตุ  โดย มีผู้ไม่หวังดีลักลอบขโมยสายไฟไป  จึงไม่สามารถสูบน้ำได้    ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวนาปรัง  เนื่องจากไม่สามารถที่จะสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรได้  

     สถานีสูบน้ำที่โดนขโมยตัดสายไฟฟ้า ไม่สามารถจะดำเนินการได้มีดังนี้

              1. บ้านปางป้อม ,

              2.สันหลวงร่องแมดใหม่ , 

              3. คลองแปดแสน ,

              4.ร่องแมด 


แชร์ข่าวพะเยา