อำเภอเมืองจัดวัน อสม.แห่งประเทศไทย

แชร์ข่าวพะเยา

     สาธารณสุขจังหวัดพะเยาร่วมกับสมาคมสาธารณสุขอำเภอเมือง จัดกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจ  “อสม.ก้าวท้าใจ สู้ภัยโควิด- 19” เพื่อรวมพลัง อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกาย ในประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

     ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา ต่างเข้าร่วม งานกิจกรรม วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ “อสม.ก้าวท้าใจ สู้ภัยโควิด- 19” เพื่อรวมพลัง อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกาย ในประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ศาลาประชาคม ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา โดยมีอาสาสมัครสาธารสุขจังหวัดเข้าร่วมงาน 230 คน นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรม  ยกย่อง เชิดชูเกียรติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 3,312 คน

ที่ได้อุทิศตน มีจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชน ให้มีสุขภาพดี  สร้างความรู้ความเข้าใจ ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการออกกำลังกาย ในประชาชนจังหวัดพะเยา ในโครงการ “อสม.ก้าวท้าใจ สู้ภัยโควิด-19” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน อำเภอเมืองพะเยา ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน รุ่นที่ 2 จำนวน 186 คน ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติอสม.ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559  มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่อสม.ที่ปฎิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี


แชร์ข่าวพะเยา