ชิงเก็บ งดเผา หมอกควันยังสูงเกินมาตรฐาน

แชร์ข่าวพะเยา

    สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผา เพื่อเป็นในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 64 ไมโครกรัม ซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่า PM 10 อยู่ที่ 96 ไมโครกรัมและค่า AQI อยู่ที่ 134  ไมโครกรัม ซึ่งในแต่ละพื้นที่ยังคงพบมีการเกิดไฟป่าอยู่ โดยเฉพาะภูเขาสูง และสถานการณ์หมอกควันยังคงมีค่าเกินมาตรฐานมาตลอดอาทิตย์ท่านมา

      เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเครือข่ายชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหม้อ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่มีสาเหตุสำคัญจากการเผาพื้นที่เกษตรและไฟป่า ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการลดปริมาณเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นเทคนิคการลดความรุนแรงของไฟป่า ด้วยวิธีการ “ชิงเก็บ”เพื่อให้มีการนำเชื้อเพลิงที่เก็บได้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างประโยชน์ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ เช่น ผลิตเป็นถ่านอัดก้อน ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง นำไปทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักว่า สิ่งที่กำลังเผา สามารถนำไปแปรรูปได้ และเทคนิควิธีการ “ชิงเก็บ” นี้จะช่วยลดการเผาซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาฝุ่นละอองจากหมอกควันไฟป่า และ เพื่อเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

      ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ล่าสุดค่าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 64 ไมโครกรัม ค่า PM 10 อยู่ที่ 96 ไมโครกรัมและค่า AQI อยู่ที่ 134  ไมโครกรัม ซึ่งมีเริ่มผลกระทบต่อสุขภาพ


แชร์ข่าวพะเยา