นมัสการพระพุทธรูปหินทรายเก่าแก่สวยและใหญ่ที่สุดในพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     นมัสการองค์พระพุทธรูปหินทราย  ที่ประดิษฐานบริเวณวัดร้าง(น้อย) ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ในพุทธศตวรรษที่ 20 ถึง 21 โดยเป็นฝีมือช่างสกุลพะเยา นอกจากนั้นยังถือว่าเป็นพระพุทธรูปแกะหินทราย ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีความสมบูรณ์สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของพระพุทธรูปหินทรายที่มีอยู่ในพะเยาขณะนี้ และชาวบ้านเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องหากจะขอเลื่อนยศตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือย้ายสถานที่ทำงานก็จะสามารถได้ดังใจ

      พระพุทธรูปแกะสลักหินทราย  ที่ยังคงมีความสวยงามเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี ที่ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินทราย ที่มีความเก่าแก่และคงความสมบูรณ์ 1 ใน 3 ของพระพุทธรูปหินทราย ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างสกุลพะเยา ในพุทธศตวรรษที่ 20-21 ที่ปรากฏอยู่ใน พื้นที่จังหวัดพะเยา และนอกจากนั้นพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว ยังถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในขณะนี้ โดย มีหน้าตัก กว้าง 5 ศอก สูง 6 ศอก และถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามและศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้การเคารพนับถือและมักจะเดินทางมาขอโชคลาภ หรือการเลื่อนยศตำแหน่งและการขอย้ายที่ทำงานก็จะเห็นผลอย่างทันตา

     โดยนายจำนงค์ มาคำ เล่าว่า พระพุทธรูปดังกล่าวนั้นถือว่ามีความเก่าแก่ เนื่องจากที่ผ่านมานั้นในขณะที่ตนเองยังเป็นเด็กพระพุทธรูปดังกล่าวก็ประดิษฐานอยู่ตรงบริเวณนี้ โดยเรียกว่าพระเจ้าขี้ขาก ที่มีหลังคาเป็นสังกะสีคลุมอยู่ และหากใครที่มาทำล่วงเกินหรือทำมิดีมิร้ายบริเวณสถานที่ดังกล่าว ก็มักจะมีอันเป็นไปและต้องเดินทางมาขอขมา นอกจากนั้นยังเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในละแวกนี้ตลอดจนถึงผู้ที่เดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่ หากจะขอเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายก็จะมักจะได้ดังใจ ต่อมาทางศิษย์เก่าของโรงเรียนรวมทั้งพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ก็ได้ร่วมมือกันในการบูรณะจัดสร้างพระอุโบสถขนาดเล็กขึ้นเมื่อปี 2555 เพื่อที่จะใช้เป็นที่ปฎิบัติธรรม รวมทั้งเข้าสักการะองค์พระพุทธรูป ที่มีความสวยงามสมบูรณ์

ขณะที่นายพิเชษฐ์ ไชยบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง ระบุว่า ทางโรงเรียนนอกจากจะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเรามีสถานที่ที่ถือว่าพิเศษกว่าที่อื่น เนื่องจากมีวัดขนาดเล็กอยู่ภายในโรงเรียน โดยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหินทราย ที่ถือว่ามีความสวยงามเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก สูง 6 ศอกและคงความสมบูรณ์สวยงามเป็น 1ใน 3 ของพระพุทธรูปหินทรายช่างสกุลพะเยาที่ยังคงหลงเหลือความสมบูรณ์ไว้อยู่ และพระพุทธรูปหินทรายองค์นี้ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดที่คงความสมบูรณ์สวยงาม ของจังหวัดพะเยา ดังนั้นหากใครที่จะเดินทางเข้ามาสักการะก็สามารถเดินทางเข้าสักการะได้ภายในโรงเรียน


แชร์ข่าวพะเยา