สหกรณ์ จ.พะเยาร่วมพิธีมอบรถไถ คูโบต้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงแก่สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยาร่วมพิธีมอบรถไถ คูโบต้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงแก่สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายวิฑูร พุทธเคน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมพิธีมอบรถไถ แทรกเตอร์ คูโบต้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงแก่สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด ซึ่งได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นเครื่องมือในการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ซึ่งสนับสนุนโครงการโดย บ.สยามคูโบต้า และ บ.คูโบต้าพะเยา จำกัด   ณ ที่ทำการสหกรณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา