PEA พะเยา ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ สำนักงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

วันพุธ ที่24มีนาคม2564 เวลา 07.30 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ สำนักงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา โดยมีท่านรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อพบปะพูดคุยข้อปัญหาอุปสรรคต่างๆในการพัฒนาเมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา