เกษตรกรปลูกกระเทียมสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

       เกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูกาลทำนา ในการปลูกกระเทียมกันเป็นวงกว้าง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้ และขณะนี้ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดกันเป็นจำนวนมาก โดยพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ถือเป็นแหล่งลิตกระเทียมที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา

     นางมอญแก้ว เสมอใจ เกษตรกรรายนี้ในพื้นที่ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยากำลังช่วยกันกับเพื่อนบ้าน ทำการเก็บผลผลิตกระเทียม ที่ขาปลูกไว้ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่เศษซึ่งขณะนี้สามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดีและมีความสมบูรณ์ สามารถนำออกจำหน่ายได้ โดยจะมีการนำไปจำหน่ายในลักษณะที่มีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อ ซึ่งราคาในช่วงนี้จะอยู่ที่ตกเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 13 บาท และอีกวิธีการหนึ่งก็จะนำเอาไปตากและทำการตัดแต่ง จากนั้นก็จะนำไปแกะขายเป็นกระเทียมกลีบขายในราคากิโลกรัมละ 50 บาท

      โดยนางมอญแก้ว เสมอใจ อายุ 59 ปี เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ระบุว่า ตนเองทำการปลูกกระเทียมดังกล่าวในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ซึ่งในปีนี้ถือว่าให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหลังจากที่มีการปลูกในช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วในช่วงที่กระเทียมเจริญเติบโต ไม่มีฝนรบกวนทำให้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งเรื่องเชื้อราต่างๆจึงทำให้ผลผลิตถือว่ามีความสมบูรณ์ ผลผลิตรวมแล้วจะได้รับประมาณ 1.5 ตัน ซึ่งในการเก็บเกี่ยวก็จะนำออกจำหน่ายทั้งในรูปแบบของการที่ถอนออกมาแล้วมัดรวบแล้วมีพ่อค้ามารับซื้อ ก็จะตกที่กิโลกรัมละ 13 บาท และอีกทางหนึ่งก็จะนำไปตากจากนั้นก็มีการตัดแต่งและบางส่วนก็แยกเป็นกระเทียมแกะกลีบขายโดยจะตกที่ราคากิโลกรัมละ 50 บาท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรายได้หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วได้เป็นอย่างดี

      สำหรับอาชีพเสริมในการปลูกกระเทียมของพื้นที่อำเภอดอกคำใต้นั้น ถือว่ามีการทำกันอย่างเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลดอนศรีชุม ตำบลสันโค้ง และตำบลบ้านถ้ำ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตกระเทียมที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา