ขาย ลูกไก่งวง

ขายลูกไก่งวงอายุ 3 เดือนกว่า ติดต่อสอบถามได้ที่ครูหนุ่ย 081 951 37 24