จัดวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

         วันที่ 2 เมษายน 2564 นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด   เป็นประธานนำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 66 รูป  ที่บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดพะเยา เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 

      จากนั้นรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยา ถวายเครื่องสักการะ  พานพุ่มดอกไม้สด  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  พร้อมทั้งมอบ เกียรติบัตรแก่เครือข่ายวัฒนธรรม และชุมชนคุณธรรมจำนวน 13 แห่ง และมอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563 จำนวน 2 ราย

     โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ


แชร์ข่าวพะเยา