สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมประชุมสัมมนาแผนบริหารจัดการผลไม้ระดับภาค ครั้งที่2/2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมประชุมสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ระดับภาค ครั้งที่2/2564ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางวิภารัตน์ สันถนอม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ระดับภาค ครั้งที่2/2564 เพื่อร่วมวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลผลิตที่จะเกิดขึ้น ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่


แชร์ข่าวพะเยา