ตลาดต้นสักศูนย์รวมพืชผลเกษตรอินทรีย์คึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

      ตลาดต้นสัก หรือตลาดเกษตรกรจังหวัดพะเยา ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาเป็นตลาดที่ได้รวบรวมผลผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์หลากหลาย ให้บริการกับประชาชนทั่วไปโดยในขณะนี้ ได้มีเกษตรกรนำพืชผลและผลผลิตทางด้านการเกษตร ตลอดจนสินค้าแปรรูป ที่เป็นอาหารปลอดภัยออกมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก

      พืชผลทางด้านการเกษตรทั้งพืชผัก และสินค้าแปรรูป ที่เกี่ยวกับการเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์หลากหลายชนิด ที่ถูกนำมาจำหน่ายบริเวณตลาดต้นสักหรือตลาดเกษตรกรจังหวัดพะเยาที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาร่วมกับพาณิชย์จังหวัดพะเยา ตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดขึ้นบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเปิดช่องทางให้กับเกษตรกรได้นำผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นผลผลิตอาหารและเกษตรปลอดภัยออกมาจำหน่าย ให้กับประชาชนทั่วไปตลอดจนถึง ข้าราชการเจ้าหน้าที่

ซึ่งปัจจุบันตลาดเกษตรกรดังกล่าวนั้นถือว่าได้มีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีสินค้าหลากหลายชนิดออกจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก โดยตลาดนัดเกษตรกรนั้น จะเปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดีของสัปดาห์ และขณะนี้ก็มีลูกค้าเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยคึกคัก


แชร์ข่าวพะเยา