รพ.พะเยามอบยาตำราหลวง

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา จัด Kick off “มอบยาตำราหลวงเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง”คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

ที่ โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.บ้านต๋อม กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กลุ่มงานทันตกรรม  ร่วมกับเครือข่ายในชุมชน ต.บ้านต๋อม ประกอบด้วย คณะสงฆ์ ทีมโรงเรียนผู้สูงอายุ จิตอาสาผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอเมือง CM CG อสม และเครือข่ายชุมชน จัด  Kick off ของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2564 “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” พร้อม “มอบยาตำราหลวงเป็นของขวัญปีใหม่ สำหรับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง” โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธาน  พร้อมด้วยจิตอาสาผู้สูงอายุเป็นสะพานบุญ ร่วมกับทีม 3 หมอ และเครือข่าย มอบยาตำราหลวงฯ  ส่งเสริมความรู้เรื่องทันตสุขภาพในผู้สูง และเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

     นายแพทย์ธวัชชัย กล่าวให้กำลังใจและสนับสนุนจิตอาสาผู้สูงอายุในการเป็นจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ร่วมกับทุกภาคส่วนและทีมเครือข่ายในชุมชนซึ่งเป็นการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนที่มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน โดยคนในชุมชนสู่ความยั่งยืนในระบบการดูแลสุขภาพของชุมชน


แชร์ข่าวพะเยา