ม.พะเยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

แชร์ข่าวพะเยา

ม.พะเยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองคณบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ บุคลากรและนิสิต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

 ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้ประกาศ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๘ กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จวบจนถึงปัจจุบัน              


แชร์ข่าวพะเยา