กลุ่มผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณรวมตัวทำไม้กวาดดอกแก้ว

แชร์ข่าวพะเยา

กลุ่มผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มผู้สูงอายุ ทำการผลิตไม้กวาดดอกแก้ว ซึ่งมีลวดลายแตกต่างจากไม้กวาดทั่วไป นอกจากนั้นจะมีการทักทอที่สวยงามและมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป รวมทั้งการผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

     ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกแก้วและไม้กวาดทางมะพร้าว ที่มีรูปแบบสวยงาม เป็นผลงานของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่รวมตัวกันที่บริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ เพื่อทำการผลิตไม้กวาดดอกแก้ว ที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในพื้นถิ่นที่มีความแตกต่างจากไม้กวาดโดยทั่วไป ซึ่งบริเวณด้ามจับนั้นจะทำการทักทอด้วยเชือกที่มีลวดลายหลากหลายรูปแบบ โดยกลุ่มผู้สูงอายุได้ร่วมกันทำขึ้นและนำออกจำหน่ายจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอและจังหวัด นอกจากนั้นยังได้ผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวออกจำหน่าย ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีกับกลุ่มผู้สูงอายุ

โดยนายอุ่นเรือน ปัญญาฟู ประธานกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ ระบุว่า ทางกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ในการที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยมีการเรียนรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ทั้งไม้กวาดดอกแก้ว ไม้กวาดทางมะพร้าว ตลอดจนถึงโคมตุง ซึ่งไม้กวาดดอกแก้ว จะมีรูปแบบของการทำนั้นจะแตกต่างจากการ ทำไม้กวาดจากที่อื่น เนื่องจากบริเวณด้ามจับนั้นจะมีการถักทอเชือกเป็นลวดลายและสามารถจับได้อย่างเหมาะมือ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับไม้กวาดดังกล่าวได้ โดยจะจำหน่ายอันละ 55 บาท ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุก็ได้ร่วมกันทำอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา