PEAพะเยา ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

แชร์ข่าวพะเยา

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 08.00 น. นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ มอบหมายให้ นายประยูร  วิรัตน์เกษม รองผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน PEA พะเยา ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำคณะข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน พ่อค้า และประชาชนชาวพะเยา ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทย ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับ


แชร์ข่าวพะเยา