จ.พะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดพระธาตุจอมทอง เนื่องในวันจักรี

แชร์ข่าวพะเยา

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา วัดพระธาตุจอมทอง  เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์

     วันที่ 6 เมษายน 2564 นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันพระธาตุจอมทอง ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา จัดขึ้นที่วัดพระธาตุจอมทอง  อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์  โดยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับ ข้าราชการจิตอาสาพระราชทานฯ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆวันพระธาตุจอมทอง

เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทย ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร  ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์  ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับ  


แชร์ข่าวพะเยา