รพ.พะเยาซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ เตรียมความพร้อมรับมือเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

     ที่โรงพยาบาลพะเยา จัดซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 โดยได้จำลองเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุรถกระบะ พลิกคว่ำบริเวณถนนบ้านแม่ปืม ตำบลเม่ปืม จังหวัดพะเยา มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวม 14 ราย  พร้อมเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System:ICS)  โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา  เป็นผู้สังเกตการณ์ และนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้บัญชาการ IC เนื่องจากในช่วงเทศกาลจะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา เยี่ยมญาติ ทำให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนน บนถนนสายต่าง ๆ มีจำนวนมากขึ้น จึงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ

   การซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยงานในโรงพยาบาลพะเยา และเจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น เพื่อให้ทราบถึงปัญหา รวมถึงการเตรียมพร้อมการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัย และให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ตระหนักและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


แชร์ข่าวพะเยา