สหกรณ์ จ.พะเยาจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยาจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

วันที่ 1 เมษายน 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามแนวทาง HR Scorecardประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งจัดทำแบบสำรวจจาก Google ได้ โดยมีข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาร่วมโครงการจำนวน 16 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา