สหกรณ์จ.พะเยาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จ.พะเยาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2564  ณ. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวกันตา จันทนะเมธิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อ.จุน/อ.ปง) พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2564 ของกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน มีผลกำไรสุทธิ 12,628.81 บาท โดยได้ให้คำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวกับสหกรณ์และมีกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับรางวัล ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนไอศรีมจากสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด มาเลี้ยงเด็ก ๆ ในวันนี้ด้วย


แชร์ข่าวพะเยา