PEA พะเยา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 นำโดยนายนิมิตร ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ แม่ใจ พร้อมพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่บริเวณภายในและโดยรอบสำนักงาน ให้มีความสะอาด สวยงาม รองรับการให้บริการต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ


แชร์ข่าวพะเยา