จ.พะเยา ประชุมหารือแนวทางป้องกันโควิด 19 หลังมีการติดเชื้อเพิ่มในระดับประเทศ

แชร์ข่าวพะเยา

     จังหวัดพะเยา ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา หารือแนวทางป้องกันโควิด 19 หลังมีการติดเชื้อเพิ่มในระดับประเทศ

   วันที่ 7 เมษายน 2564 นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาครั้งที่ 9/2564 พร้อมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดพะเยา   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  นายอำเภอเมืองพะเยา นายอำเภอภูซาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ประจำวันในระดับประเทศ และของจังหวัดพะเยา   โดยสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19 รายในระดับประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้จังหวัดพะเยา ได้มีการหารือแนวทางการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ดังกล่าว

โดยในที่ประชุม เห็นควรให้มีการลดการจัดกิจกรรมที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ลดการรวมกลุ่ม การควบคุมสถานบริการ การจำกัดคน เข้าสถานบริการ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด 19   โดยให้ทางอำเภอ ประสาน กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อแจ้งให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามายังในจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง ให้ทำการตรวจหาเชื้อ  ส่วนในจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพะเยาจะต้องทำการกักตัวเอง หรือ  HOME Quarantine และการป้องกันตนเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และงดเดินทางไปในที่ ที่มีคนจำนวนมาก  ทั้งนี้จังหวัดพะเยา กำหนดฉีดวัคซีนโควิด 19 ในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก คือวันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวน 900 ราย ให้กับกลุ่มด่านหน้า ได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และอสม.ในพื้นที่ จากนั้นในช่วงหลังสงกรานต์  ก็จะมีการ ฉีดให้กลุ่มเป้าหมายอีกจำนวน 50,000 คน


แชร์ข่าวพะเยา