พัฒนาชุมชน อ.เชียงม่วนจัดกิจกรรม 90 วัน ปลูกผักสวนครัว

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน จัดกิจกรรม ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบที่ 2″  ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอ  อำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียงม่วน จัดกิจกรรม “สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบที่ 2″  โดยมีนายธวัช  จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน เปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ในการนี้ นางวนิดา สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ รกท.พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มองค์กรสตรีอำเภอเชียงม่วน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยไปปลูกผัก ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และแบ่งปันเกื้อกูล พร้อมทั้งขยายผลกิจรรมในพื้นที่อำเภอเชียงม่วนต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา