จ.พะเยา ฉีดวัคซีนโควิด 19 วันแรก

แชร์ข่าวพะเยา

      โรงพยาบาลพะเยา ทำการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 วันแรก โดยเข้าทำการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสมาชิก อสม.ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 165 รายโดยแผนต่อไปหลังจากสิ้นสุดสงกรานต์ ก็จะมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งในขณะนี้จังหวัดพะเยาได้รับวัคซีนจำนวน 900 ราย โดยกระจายฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ อสม.ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 9 อำเภอ ขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ระบุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ขอให้ได้ดำเนินการป้องกันตนเองในการติดเชื้อโควิดอย่างเข้มข้น เนื่องจากจังหวัดเพื่อนบ้านใกล้เคียงพบว่ามีการระบาดที่รวดเร็ว

     นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ อสม.ในพื้นที่อำเภอเมือง รวมทั้งสิ้นกว่า 165 ราย ต้องเข้าทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19  ซึ่งเป็นล็อตแรกของจังหวัดพะเยา ที่ได้รับมา โดยเบื้องต้นได้ทำการเข้าฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ อสม.ที่เกี่ยวข้องและเป็นกลุ่มที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด 19 เป็นด่านแรก โดยในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้รับวัคซีนจำนวน 900 ราย ซึ่งต้องเข้าทำการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ อสม. ทั้ง 9 อำเภอ ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาในขณะนี้ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในรอบ 3 นี้แต่อย่างได แต่มาตรการต่างๆยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด รวมทั้งเตรียมสถานที่รองรับหากพบผู้ป่วย พร้อมทั้งย้ำเตือนให้ผู้ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะถึงนี้ให้มีการป้องกันตัวอย่างเต็มที่ ตลอดจนถึงงดในกิจกรรมที่ชุมนุมเป็นส่วนใหญ่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์นั้นจะดำเนินการในเรื่องของการให้วัคซีนป้องกัน โควิด-19 อย่างเข้มข้นตามมาตรการที่รัฐบาลให้มา

     สำหรับวัคซีน โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในเบื้องต้นได้รับจำนวน 900 ราย ซึ่งขณะนี้ได้ทำการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ อสม.ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน โควิด 19 และคาดว่าหลังจากสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ ก็จะมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งถือเป็นล็อตที่ใหญ่ขึ้น


แชร์ข่าวพะเยา