จ.พะเยา จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพะเยา  ประจําปี 2563  ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา  จัดขึ้นที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์  อ.เมืองพะเยา

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ครอบครัวคนพิการ เครือข่ายด้านคนพิการคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพะเยา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 200 คน

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตรสำหรับบุคคลองค์กรดีเด่นด้านคนพิการ  มอบรถวิลแชร์   นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กร เพื่อคนพิการ การจับสลากของรางวัลสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ การแสดงความสามารถวงสะล้อซอซึงของคนพิการทางการเคลื่อนไหวการ เสวนา เรื่อง “รอยยิ้มแห่งความสำเร็จ”  และการตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ


แชร์ข่าวพะเยา