เกษตรจ.พะเยา ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) ประจำปี2564

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปง ตำบลขุนควร อ.ปง จ.พะเยา

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวชิชานา  จันทร์ปา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปง ตำบลขุนควร โดย นายอำเภอปง นายนิกร  ยะกะจาย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ในส่วนสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน มีนายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเข้าร่วมงาน


แชร์ข่าวพะเยา