โรงเรียนพะเยาพิทยาคมแถลงข่าวครบรอบ 85 ปี พะเยาพิทยาคม

แชร์ข่าวพะเยา

     โรงเรียนพะเยาพิทยาคมแถลงข่าวครบรอบ 85 ปี พะเยาพิทยาคมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อตราสัญลักษณ์ที่ระลึก 85ปีพะเยาพิทยาคม เพื่อหารายได้สมทบทุนการบูรณะซ่อมแซมศาลาจริยธรรมพระพุทธรูปวิฑูร  และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน 

     วันที่ 8 เมษายน 2564  นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้ นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานแถลงข่าวและการแสดงแฟชั่นโชว์ 85ปี พะเยาพิทยาคม  ซึ่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัด ขึ้น ที่ ห้องประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานเฉลิมฉลอง 85 ปีพะเยาพิทยาคม

รวมถึงเสนอโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของโรงเรียนและเป็นการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อตราสัญลักษณ์ที่ระลึก 85ปีพะเยาพิทยาคม เพื่อหารายได้สมทบทุนการบูรณะซ่อมแซมศาลาจริยธรรมพระพุทธรูปวิฑูร  และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5444-83041


แชร์ข่าวพะเยา