จิตอาสาพัฒนาถวายร.9

แชร์ข่าวพะเยา

อ.เมืองพะเยา จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ  คูคลอง ถวายในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.62

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายกมล  เชียงวงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดโครงการ  รวมพลังจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ  คูคลอง ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ซึ่ง ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยาจัดขึ้น ที่ บริเวณโบราณสถานบ้านร่องไฮตำบล แม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

โดยการนำส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา 904 วปร.ในอำเภอเมืองพะเยา  ในรูปแบบกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ พร้อมปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์กว๊านพะเยา  ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม ของจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา