จ.พะเยา พบติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ 3 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

     ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดพะเยา แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 3 ราย โดยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอปง อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง โดยคัตเจ้อร์ผู้ติดเชื้อดังกล่าวนั้นมาจากจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร

    ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 โดยนายพินิจ แก้วจิตรคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต้องออกมาแถลงข่าวหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 3 ราย โดยรายที่ 1 เป็น ผู้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครซึ่งทำงานอยู่ในจังหวัดชลบุรีได้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาในวันที่ 7 เมษายนและขออนุญาตจัดงานแต่งงานแต่ทางพื้นที่ไม่อนุญาตโดยให้ไปตรวจเชื้อ ผลการตรวจเชื้อพบผลเป็น positive และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงคำ ขณะที่ผู้ป่วยรายที่ 2 พบเป็นนักศึกษาอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางกลับบ้านที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยนั่งรถกรีนบัส จากจังหวัดเชียงใหม่ มาในพื้นที่จังหวัดพะเยาในวันที่ 5 เมษายน และได้ไปร่วมงานในพื้นที่จำนวนหลายงาน ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชน จะได้ตรวจสอบไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเพิ่มเติมอีก ตรวจพบเชื้อ โควิด-19 โดยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงคำ ขณะที่ผู้ป่วยรายที่ 3 เป็นหญิงสาว ซึ่งทำงานอยู่องค์กรเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอปง โดยเดินทางเข้าร่วมอบรมสัมมนาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเดินทางกลับมาในพื้นที่อำเภอปง มีอาการเป็นไข้เล็กน้อยและเข้าตรวจรักษาที่โรงพยาบาลปง พบว่าติดเชื้อ โควิด-19 ขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลปง

    สำหรับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้นโดยจังหวัดได้มีประกาศให้สถานที่เป็นสถานที่บริการหรือสถานที่คล้ายสถานบริการ ให้ปิดทำการในเวลา 5 ทุ่มเริ่มมีผลในวันนี้ ขณะที่มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัด ซึ่งจังหวัดที่เป็นกลุ่มพื้นที่สีแดง คือให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาต้องมีการรายงานตัวต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน อสม.และตรวจหาเชื้อ รวมทั้งเข้าทำการกักตัวในพื้นที่บริเวณบ้านของตนเอง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะประเมินสถานการณ์ ว่าจะต้องกักตัวเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ และในส่วนของการเข้าไปสอบสวนโรคและไทม์ไลน์ต่างๆนั้น ในขณะนี้ทางพื้นที่ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อเป็นการสืบค้นโรค ในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา