จ.พะเยา พบป่วยโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย ขนส่งเข้ม

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19  ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดตอนนี้มีผู้ป่วยเพิ่มอีก 2 รายรวมเป็น 5 ราย และต้องรอผลการตรวจเชื้ออีกจำนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคัตเจ้อร์จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ปิดภาคเรียนและเดินทางกลับภูมิลำเนา

   ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ยังคงมีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยา อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยทางบริษัทขนส่งผู้โดยสาร แต่ละแห่งยังคงมีการคัดกรองและตรวจวัดไข้ของผู้โดยสารทุกคน ที่เดินทาง โดยสารรถยนต์อย่างเข้มงวด เนื่องจากขณะนี้มีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะนักศึกษาที่ปิดภาคเรียน รวมทั้งผู้ไปทำงานยังต่างจังหวัด ที่ต่างเดินทางกลับภูมิลำเนากันในช่วงปิดเทอมและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปีนี้กันอย่างคึกคัก

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มด้วยในวันนี้พบเพิ่มอีก 2 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 5 ราย และขณะที่ยังคงมีการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงอีกจำนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคัตเจ้อร์ที่เดินทางมาจาก จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางกลับพื้นที่กันเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ รวมทั้งผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์


แชร์ข่าวพะเยา