จ.พะเยา โควิดระบาดเพิ่ม 10 ราย ด่านตรวจชุมชนเข้ม

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดตอนนี้มีผู้ป่วยเพิ่มอีก 7 ราย รวมแล้วจนถึงขณะนี้ 10 ราย และต้องรอผลการตรวจเชื้ออีกจำนวนหลายราย โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคัตเตอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ปิดภาคเรียนและเดินทางกลับภูมิลำเนา ขณะที่จุดคัดกรองของพื้นที่ชุมชนต่างๆได้มีการกระจายตั้งจุดตรวจคัดกรองกันทุกพื้นที่ในช่วงนี้

ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละชุมชน ต่างทำการตั้งด่านคัดกรองในการป้องกันโควิดในชุมชนของตนเองอย่างเต็มที่ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดพบผู้ป่วยแล้วรวม 10 ราย กระจายในพื้นที่ 6 อำเภอใน 9 อำเภอของจังหวัด ขณะที่ทางสาธารณสุขและโรงพยาบาลต่างๆในขณะนี้ก็ยังมีการเร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อในคัตเต้อร์ต่างๆที่ผ็ป่วยเดินทางเข้าพื้นที่ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะพบผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง

     โดย ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงพบผู้ป่วยเพิ่มด้วยในวันนี้พบเพิ่มอีก 7 รายรวมผู้ป่วยสะสมในรอบนี้ รวม 10 ราย ขณะที่ยังคงมีการตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสูงอีกจำนวนหลายรายโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคัตเตอร์ที่เดินทางมาจาก จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางกลับพื้นที่ รวมทั้งกับกลุ่มที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง ที่เดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้


แชร์ข่าวพะเยา