ตักบาตรเทโวโรหณะพระธาตุโป่งขาม

แชร์ข่าวพะเยา

     เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์ในตำบลต๊ำจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร 89 รูป เนื่องในวันเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

นายไพบูลย์ หาสิ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือจังหวัดพะเยา ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชนตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป โดยพระสงฆ์ได้เดินลงมาจากบันไดนาค ที่วัดพระธาตุโป่งขาม หมู่10 ตำบลบ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร

บาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา ซึ่งตรงกับ แรม 1ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ในอดีตสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จลงจากสรวงสวรรค์มาสู่มนุษยโลก หลังจากเสร็จสิ้นจากการโปรดพระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และในวันนี้เองที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย์ หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก ชาวพุทธจะร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา และได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


แชร์ข่าวพะเยา