รพ.พะเยา ประชุคณะกรรมการระบบบัญชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ICS

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ประชุคณะกรรมการระบบบัญชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ICS รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านอุบัติเหตุและโควิด-19

       นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประธานประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ICS เพื่อติดตามรายงานสถานการณ์ การเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่(ระลอก 3 ) ในกลุ่มบุคคลต่างจังหวัดที่เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา และ ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง ร้านอาหาร ผับ บาร์ ภายในกรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วยทุกรายที่มารับบริการ จัดที่นั่งบริการสำหรับผู้ป่วย เน้น social distancing จัดห้องแยกโรคกรณีผู้เข้าข่ายสงสัยเฝ้าระวังโรค

การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างถูกต้องในการป้องกันตนเอง ชุมชน สังคมในพื้นที่ การรายงาน การบัญชาการเหตุการณ์ การปฏิบัติการ รวมทั้งแผนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่หยุดยาวนี้ ยังคงมาตรการ “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน100% เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงไปในที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อโควิด-19


แชร์ข่าวพะเยา