สภ.เมืองพะเยา ตรวจจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

แชร์ข่าวพะเยา

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.  พ.ต.อ.บวร   ไชยคำ   ผกก.สภ.เมืองพะเยา ตรวจจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก (รสขม) เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 หน้าหน่วยบริการประชาชนท่าวังทอง และได้กำชับแนวทางการปฏิบัติและมอบนโยบายดังนี้

  1.ปฏิบัติตามนโยบายของ ตร.และ ภ.5 ด้วยความเข้มแข็งอย่างเคร่งครัด

  2.ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยวาจา   

      สุภาพ

  3.ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย สวมถุงมือยางขณะตรวจค้น ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เพื่อ

      ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

   4.กำชับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ 5 จังหวัด  กทม. ,นนทบุรี,นครปฐม,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ

   5.แต่งเครื่องแบบและทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบ

   6.กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา