จ.พะเยา ป่วยโควิด 19 เพิ่ม 18 ราย สั่งมาตรการเข้มงดดื่ม

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้วรวม 18 ราย และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ทางจังหวัดมีมาตรการเข้มโดยให้มีประกาศจากทางจังหวัดงดดื่มสุราสถานที่บริการ ร้านอาหาร ร้านค้าและการรวมกลุ่มในชุมชน โดยยกเว้นให้สามารถดื่มได้ในเคหะสถานของตนเองเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงนี้

     นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายพินิจ แก้วจิตรคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต้องออกมาแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ของจังหวัดพะเยา โดยล่าสุดสามารถตรวจพบผู้ติดเชื้อรวมแล้วจำนวน 18 ราย โดยกระจายอยู่ในพื้นที่ 6 อำเภอ จาก 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา  และมีแนวโน้มจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 18 ราย ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ของตนเอง

     ขณะที่ในวันพรุ่งนี้วันที่ 13 เมษายน ได้มีการเตรียมการที่จะเปิดโรงพยาบาลสนามจำนวน 35 เตียง บริเวณศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรองรับผู้ป่วยดังกล่าวในครั้งนี้ โดยนายชุติเดช ระบุว่า ในช่วงระยะเวลา 14 วัน จากนี้ทาง ศบค.จังหวัดพะเยา คาดจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ และในวันนี้ได้มีประกาศคำสั่งของทางจังหวัด ให้มีการงดดื่มสุราในสถานบริการ ร้านอาหาร ร้านค้าชุมชน ตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่มีการรวมตัวกันดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์โดยยกเว้นให้สามารถดื่มได้ ในเฉพาะเคหะสถานของตนเองเท่านั้น


แชร์ข่าวพะเยา