แจ้งประกาศ กรมทางหลวงชนบท

แชร์ข่าวพะเยา

กรมทางหลวงชนบท

ประกาศกรมทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทพะเยาขอความร่วมมือรถบรรทุกพ่วงไม่อนุญาตให้วิ่งเข้าถนนอุบาลีโดยให้ขับตรงไปใช้เส้นทางแยกแม่ต่ำแทน เนื่องด้วยสัญญาณไฟจราจรเสีย(แผงเมนบอร์ดชำรุด)ในช่วงถนนอุบาลีตัดกับถนนทางหลวง 1021 ไป อ.ดอกคำใต้ในช่วงเวลานี้จนกว่าจะแก้ไขให้ใช้การได้ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ ณ.วันที่ 12 เมษายน 2564

แขวงทางหลวงชนบทพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา