สถานบริการปิดหลังมาตรการงดให้ดื่มแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

    สถานบริการและร้านอาหาร ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ต้องทำการปิดร้านกันเป็นส่วนใหญ่ หลังจากจังหวัดมีมาตรการให้มีการงดจำหน่ายสุราและให้ดื่มสุราภายในร้าน สถานบริการ รวมทั้งสถานที่ต่างๆที่เป็นที่ชุมนุม เนื่องจากเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดพบผู้ป่วยรวมแล้ว 20 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคัตเตอร์จากจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล

     สถานบริการและร้านจำหน่ายอาหารสุรา หรือแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่ต้องทำการปิดร้านกันเป็นจำนวนมาก มีเพียงร้านอาหารบางแห่งที่จำหน่ายเฉพาะอาหารให้กับลูกค้าได้รับประทานกันในช่วงเย็นของวันนี้ หลังทางจังหวัดพะเยาได้มีมาตรการในการป้องกันไวรัส โควิด-19 โดยให้สถานบริการ ร้านอาหาร ร้านค้า ตลอดจนถึงสถานที่มีการดื่มสุราในลักษณะรวมกลุ่ม ให้งดการจำหน่ายสุราให้กับผู้ใช้บริการ โดยสามารถดื่มได้ในเคหะสถานของตนเองเท่านั้น ซึ่งเป็นมาตรการในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่งจากการสำรวจพบมีเพียงร้านอาหารบางแห่งที่ยังคงเปิดให้บริการกับลูกค้า โดยลักษณะในเรื่องของบริการอาหารเพียงอย่างเดียว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ศบค.จังหวัดพะเยา ที่ประกอบด้วยสาธารณะสุขจังหวัด ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกติดตามมาตรการพบว่าไม่มีร้านค้าแห่งไหนที่ฝ่าฝืนประกาศและคำสั่งดังกล่าว

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบว่าในขณะนี้ได้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 20 รายแล้ว


แชร์ข่าวพะเยา