จ.พะเยา เปิดโรงพยาบาลสนาม ติดเชื้อเพิ่ม รวม 24 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

ศบค. จังหวัดพะเยา เปิดบริการโรงพยาบาลสนาม บริเวณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดยอดรวมผู้ติดเชื้อมีจำนวน 24 ราย

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา ต้องร่วมมือกันจัดเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยได้เปิดโรงพยาบาลสนามจำนวน 32 เตียงเพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดในวันนี้พบว่ามียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 24 ราย ขณะที่มาตรการทางจังหวัดยังคงเข้มงวดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อนุญาตให้เพียงดื่มภายในเคหะสถานของตนเองเท่านั้น และผู้ที่เดินทางเข้าออกในพื้นที่จังหวัดพะเยาต้องรายงานตัวต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ร.พ สต.เพื่อเป็นการคัดกรองในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

     ด้านนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยขณะนี้ได้เปิดโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน 32  เตียง ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ ซึ่งขณะนี้ตัวเลขค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เชื่อว่าหลังจากเสร็จสิ้นสงกรานต์ยอดผู้ป่วยดังกล่าว น่าจะลดลงตามลำดับ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคัตเตอร์ที่เดินทางมาจากภายนอก ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการคัดกรองกันอย่างใกล้ชิดและติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าทางจังหวัดพะเยา จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในเร็ววันนี้

     ขณะที่นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขพะเยา ระบุว่า ขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อของจังหวัดพะเยาอยู่ที่ 24 ราย และในการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอัตราเสี่ยงในแต่ละวันประมาณ 200 ถึง 300 คน ก็จะมีผู้ที่มีภาวะติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ประมาณ 2-3 คนซึ่งในขณะนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันดำเนินการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส ดังกล่าว โดยการหลีกเลี่ยงการพบปะกันในจำนวนคนที่มากๆและให้อยู่กับครอบครัว ในส่วนการป้องกันตนเองก็ควรจะให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ ตลอดจนถึงหากมีลูกหลานที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงขอให้มีการงดการรับประทานอาหารกับครอบครัวไปก่อนในช่วงนี้ ซึ่งจะสามารถลดการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้และคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้น


แชร์ข่าวพะเยา