สงกรานต์เงียบสงบ ทำบุญสงกรานต์มีต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

บรรยากาศสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะบริเวณกว๊านพะเยา ที่ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวและผู้คนมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างคึกคัก แต่ในปีนี้ต้องพบกับความเงียบเหงา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้ไม่มีการสาดน้ำสงกรานต์กันที่นี่ ขณะที่บริเวณวัดศรีโคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ยังคงมีผู้คนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสักการะและทำการสรงน้ำองค์พระเจ้าตนหลวงจำลองกันอย่างต่อเนื่อง

สภาพบรรยากาศบริเวณกว๊านพะเยา ในช่วงวันที่ 13 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ทุกปีที่ผ่านมานั้นจะมีการเล่นน้ำสงกรานต์กันบริเวณนี้กันอย่างคึกคัก แต่ในปีนี้ต้องพบกับความเงียบสงบแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณนี้เลย ในวันสงกรานต์วันนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่ส่งผลให้ทางราชการต้องประกาศให้มีการหยุดสาดน้ำสงกรานต์ จึงทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบเหงา

     ขณะที่บรรยากาศการทำบุญไหว้พระ ในช่วงวันสงกรานต์ที่บริเวณวัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา บรรยากาศยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสักการะองค์พระเจ้าตนหลวง ตลอดจนทำการสรงน้ำองค์พระเจ้าตนหลวงจำลองกันอย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวและผู้คนส่วนใหญ่ในวันสงกรานต์ปีนี้ เลือกที่จะเดินทางเข้าร่วมทำบุญและท่องเที่ยวบริเวณวัดที่สำคัญของจังหวัดกันท่ามกลางการท่องเที่ยวที่ต้องมีการคัดกรองกันอย่างเข้มงวด


แชร์ข่าวพะเยา